1760 kg odpadów w ramach Akcji Sprzątania świata dotarło do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie. W Akcji wzięły udział 23 placówki oświatowe z terenu miasta Radomska oraz kilka szkół z terenu ościennych gmin. Za udział w akcji, dyrektorom szkół i przedszkoli, nauczycielom koordynującym jej przebieg oraz uczniom i przedszkolakom serdecznie dziękujemy !

 

 

  • 5

 

 

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18