W dniu 11 stycznia 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 mieli okazję wysłuchać prelekcji na temat szkodliwego wpływu niskich emisji na zdrowie człowieka.

 

Uczniowie dowiedzieli się m. in. jaki jest stan powietrza w Radomsku, jakie są przyczyny jego zanieczyszczenia, czym jest pył PM 10, smog oraz co to jest niska emisja. Przekazano również informacje o tym, jak można samodzielnie uzyskać dane o stanie jakości powietrza w naszym mieście oraz jak należy reagować, gdy zauważamy proceder spalania odpadów w domowych paleniskach.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18