W dniu 25 stycznia pracownice Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. po raz pierwszy miały okazję spotkać się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej nr 5.

 

Celem spotkania edukacyjnego było przekazanie informacji o powstawaniu niskiej emisji, szkodliwym wpływie na zdrowie człowieka oraz wiedzy dotyczącej wpływu spalania odpadów w domowych paleniskach, sposobów ochrony lokalnej atmosfery i wskazanie rozwiązań umożliwiających poprawę jej stanu. Po zakończeniu prelekcji każdy z rodziców otrzymał ulotkę pt. ”Walczmy o czyste powietrze”.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18