Szanowni Mieszkańcy Radomska,

            Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku wyjaśnia, iż ceny ciepła dla odbiorców radomszczańskiej Ciepłowni od kilkunastu lat są ustalane, na wniosek właściwej jednostki, przez Urząd Regulacji Energetyki w Łodzi – w oparciu o bieżące koszty działalności Ciepłowni. Podstawowymi kosztami są: miał (na dzień złożenia wniosku do URE cena od ubiegłego roku wzrosła o 21%) oraz zakup uprawnień do emisji CO2 (od ubiegłego roku nastąpił wzrost o 149%).

            Na podstawie powyższego informujemy, iż tegoroczna podwyżka ceny ciepła wynika głównie ze wzrostu kosztów zewnętrznych, niezależnych od działalności Spółki.

            Poniżej przedstawiamy Państwu – dla porównania – zestawienie zmian cen ciepła na przestrzeni ostatnich 12 lat oraz zestawienie cen zakupu miału węglowego oraz uprawnień do emisji CO2 na przestrzeni ostatnich 2 lat.

 

Z poważaniem

Zarząd PGK Sp. z o.o. w Radomsku

Taryfa

Data zatwierdzenia taryfy dla ciepła

Średni wzrost cen w taryfie

VII

6-08-2006

-1,99%

VIII

14-08-2007

5,19%

IX

20-08-2008

13,92%

 

24-02-2009 (zmiana)

7,84%

X

16-09-2009

2,79%

XI

06-12-2010

5,76%

XII

24-11-2011

9,52%

XIII

22-11-2012

7,16%

XIV

14-01-2014

0,26%

XV

16-03-2015

-0,63%

XVI

05-05-2016

-1,63%

XVII

29-05-2017

5,24%

XVIII

13-08-2018

11,34%

 

Taryfa

Cena zakupu miału węglowego

Cena zakupu uprawnień do emisji CO2

XVII (2017)

285,00 zł / Mg

21,64 zł / EUA

XVIII (2018)

345,15  zł / Mg

53,925 zł / EUA

 

 

Cena z 27.09.2018 – 87,88 zł / EUA

 

Wyszukiwarka

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18