W związku z  zanieczyszczeniem wody w wodociągu Radomsko poniżej zamieszczamy najnowszy komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

W nawiązaniu do wydanego w dniu 05.10.2018r. komunikatu w sprawie pogorszenia jakości wody w wodociągu Radomsko – Państwowy Powiatowy Inspekor Sanitarny w Radomsku informuje, że na podstawie wyników badań stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia ze względu na obecność bakterii grupy coli w ilości 7jtk. 

Bakterie grupy coli nie są zaliczane do bakterii chorobotwórczych, mogą świadczyć o wtórnym zanieczyszczeniu wodociągu (np. w wyniku prac remontowych, przyłączy nowych użytkowników) lub nagromadzeniu substancji organicznych w sieci (np. gleby czy roślinności), które są pożywką do rozwoju bakterii. Rozszerzone badania wykluczyły obecność w wodzie bakterii chorobotwórczych tj. Escherichia coli, enterokoki. Profilaktycznie aby bezpiecznie SPOŻYWAĆ wodę należy ją przegotować, ponieważ te bakterie giną podczas obróbki termicznej.

Bakterie grupy coli są wrażliwe na działanie środków dezynfekcyjnych, dlatego Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku w ramach prowadzonych działań naprawczych stosuje chlorowanie wodociągu i płukanie sieci dystrybucyjnej.

źródło: http://www.psse.radomsko.pl/komunikat-dot-zanieczyszczenia-mikrobiologicznego-wody-w-wodociagu-radomsko/

 

Wyszukiwarka

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18