U W A G A !

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w dniu 08.10.2018 r. otrzymaliśmy od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku pozytywną ocenę jakości wody dostarczanej z urządzeń wodociągowych w Radomsku potwierdzającą jej przydatność do spożycia przez ludzi oraz komunikat stwierdzający przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w urządzeniu wodociągowym Radomsko.
      Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku odwołuje komunikat wydany w dniu 05.10.2018 r. oraz komunikat z dnia 06.10.2018 r .w sprawie zanieczyszczenia mikrobiologicznego wody w wodociągu Radomsko.

W załączeniu w/w dokumenty:
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia
Komunikat

Wyszukiwarka

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18