W dniu 5 grudnia uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 uczestniczyli w prelekcji na temat segregacji odpadów oraz właściwego postępowania z elektroodpadami. Przekazaliśmy także informacje dotyczące projektu pt. „Działaj z impetem”. Po zakończeniu spotkania młodzież otrzymała materiały edukacyjne w formie ulotek i folderów informacyjnych.

 

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18