Dziś słuchaczami prelekcji proekologicznych byli uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Radomsku. Dzieci i młodzież już wiedzą się jak właściwie należy segregować odpady, jak można się pozbyć elektroodpadów oraz dlaczego baterie to odpad niebezpieczny dla naszego zdrowia i środowiska.

 

 

  • 1
  • 10000
  • 103
  • 104
  • 105
  • 200000

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18