W dniu 11 maja 2019 r.  wzięliśmy udział  w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich, które zorganizowano na placu 3 Maja w Radomsku. Pracownica Działu Ochrony Środowiska przeprowadziła pogadankę  na temat ochrony powietrza, przybliżając w niej tematykę smogu, niskiej emisji oraz omówiła zasady, jak należy postępować w przypadku zaobserwowania złej  jakości powietrza. 
 Zwróciliśmy również uwagę na udział  komunikacji samochodowej w ogólnej emisji do powietrza szkodliwych zanieczyszczeń pyłowych, w szczególności pyłów PM10 . Ponadto podziwialiśmy prezentację nowego, niskoemisyjnego autobusu, który już porusza się po ulicach Radomska.

 

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18