Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje o uzyskaniu kolejnej pozytywnej decyzji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi potwierdzającej skuteczność i właściwości nawozowe naszego produktu, którym jest organiczny środek poprawiający właściwości gleby pn. "PGK-uś".

 

        Procedury stosowania produktu zostały pozytywnie zaopiniowane między innymi przez Instytut Upraw Gleboznawstwa i Nawożenia w Puławach - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie - Państwowy Instytut Badawczy.

        Produkt (kompost) jest w ciągłej produkcji oraz dystrybucji dzięki czemu można zakupić go w naszym zakładzie w Płoszowie przy ulicy Jeżynowej 40. Produkcja przedmiotowego środka możliwa jest przez cały rok dzięki zastosowaniu  nowoczesnych technologii kompostowania.

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18