Uczniowie z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 uczestniczyli dziś w wycieczce do Oczyszczalni Ścieków. Celem zwiedzania obiektu było poznanie technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych. W czasie wycieczki uczniowie mogli zaobserwować praktyczne wykorzystanie procesów rozdzielania mieszanin oraz możliwości wykorzystania mikroorganizmów w procesie oczyszczania ścieków. Zajęcia w oczyszczalni poszerzyły wiedzę młodzieży z zakresu biologii, chemii oraz zwiększyły ich świadomość ekologiczną.

 

  • 1
  • 2
  • 3

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18