W minionym tygodniu z pogadanką na temat prawidłowego zagospodarowania odpadów odwiedziliśmy dzieci w szkole w Przerębie oraz w przedszkolu w Gomunicach i Chrzanowicach. Wspólnie rozmawialiśmy o unikaniu błędów przy segregowaniu poszczególnych frakcji odpadów. Szczególną uwagę dzieci zwróciliśmy na właściwe postępowanie z „odpadami trudnymi” takimi jak baterie i przeterminowane lub niepotrzebne lekarstwa. Po zakończonych zajęciach wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali kolorowanki i ulotki.

 

 • 1
 • 10
 • 2
 • 20
 • 3
 • 30
 • 4
 • 40
 • 5
 • 50
 • 6
 • 60
 • 70
 • 80

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18