Szanowni Odbiorcy. Pragniemy poinformować Państwa o możliwości przekazywania wskazań wodomierza poprzez wiadomości MMS, które można wysyłać na numer 692865277 przez 7 dni w tygodniu 24h na dobę.

Pracownicy naszego biura obsługi klienta będą zajmowali się przesłanymi wiadomościami w godzinach pracy czyli od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500. Wiadomość MMS powinna zawierać wyraźne zdjęcie liczydła wodomierza i informację o odbiorcy tj. imię i nazwisko lub symbol odbiorcy (symbol odbiorcy jest stały i umieszczany na fakturach za wodę i ścieki w prawym górnym rogu za napisem Nabywca: Symbol). Na podstawie tej wiadomości zostanie sporządzona faktura VAT i przesłana na adres do korespondencji lub w przypadku e-faktury na e-mail.

W przypadku gdy jakość zdjęcie zawartego w wiadomości MMS nie będzie pozwalała na jednoznaczne odczytanie wskazania wodomierza, zostaniecie Państwo o tym poinformowani wiadomością zwrotną.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18