Po raz piąty Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku pragnie zaprosić uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie pt. „Elektrosprzęt w dobre ręce”. Zadaniem uczestników konkursu jest zebrać jak największą ilość elektroodpadów zarówno tych wielkogabarytowych jak i drobnego elektrosprzętu. Patronat honorowy nad w/w  wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc oraz Starosta Powiatu Radomszczańskiego Beata Pokora. Partnerami konkursu są Electrosystem Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A., Nadleśnictwo Radomsko, Miejski Dom Kultury w Radomsku.

 

Konkurs skierowany jest do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Radomska oraz gmin Radomsko, Masłowice i Gomunice. Regulamin konkursu i plakat konkursowy zostaną przekazane do każdej szkoły.  Z regulaminem można również zapoznać się za pośrednictwem naszej strony internetowej www.pgk-radomsko.pl w zakładce „Edukacja ekologiczna”. W razie dodatkowych pytań można kontaktować się z numerem 504 947 406.

 

  • 1

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18