Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku z myślą o zwiększeniu świadomości ekologicznej mieszkańców zamieściło w wiatach przystankowych na terenie miasta informację w formie plakatu mówiącą o tym, jak poprawnie segregować odpady. Lada dzień taka sama informacja, tylko w mniejszym formacie trafi do miejskich linii autobusowych. Kolorowy plakat jest uzupełnieniem dystrybuowanych od lat przez Spółkę ulotek oraz innych działań edukacyjnych.

 

  • 3
  • 6

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18