Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-2 oraz obecną sytuacją epidemiologiczną od dnia 26.10.2020r wstrzymuje do odwołania funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego przy ul. Jeżynowej 40 gm. Radomsko.

Zaprzestanie przyjęcia odpadów dotyczyć będzie mieszkańców Miasta Radomska,   Gminy Radomsko oraz pozostałych klientów indywidualnych niezwiązanych ze Spółką umową na zagospodarowanie odpadów w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Jednocześnie informujemy, iż odbiór odpadów w postaci zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, bioodpadów, opakowań ze szkła, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z papieru i tektury oraz niesegregowanych odpadów komunalnych będzie odbywał się  bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w sposób niezakłócony.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18