Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Jeżynowej 40 w Płoszowie, którego działalność została zawieszona z dniem 26.10.2020r., w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS Cov2, wznawia w ograniczonym zakresie swoje funkcjonowanie.

Od dnia 4.12.2020r. decyzją Zarządu Spółki punkt PSZOK dla mieszkańców Miasta i Gminy Radomsko będzie ponownie otwarty. Zakres odpadów, jaki będzie można dostarczać do PSZOK ograniczał się będzie jednak wyłącznie do odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

Odbiór pozostałych odpadów w postaci zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych, w tym mebli, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, bioodpadów, opakowań ze szkła, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań z papieru i tektury oraz niesegregowanych odpadów komunalnych będzie odbywał się bezpośrednio od właścicieli nieruchomości w sposób niezakłócony, zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej Spółki.

 

W związku z ponownym otwarciem punktu PSZOK wprowadzono następujące obostrzenia dla klientów dostarczających odpadu budowlane i rozbiórkowe:

- obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy części odzieży takich jak chusta lub szalik bądź stosowanie ochronnych maseczek,

- obowiązek stosowania jednorazowych rękawiczek,

- dostarczenie tylko posegregowanych odpadów z uwagi na brak możliwości rozsortowania odpadów na miejscu oraz konieczność minimalizacji czasu przebywania na terenie zakładu oraz kontaktu z pracownikami,

- zakaz wjazdu pojazdów, w których przebywają dzieci,

- zakaz wjazdu do punktu PSZOK dla osób chorych oraz z objawami chorobowymi.

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18