W bieżącym roku rozpoczęliśmy współpracę z Radomszczańskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku „Wiem Więcej”. Są to spotkania on-line o tematyce związanej z ochroną środowiska, ze szczególnym naciskiem na uwarunkowania lokalne.

Pierwsze spotkanie poświęcone było segregacji odpadów - pod hasłem: ,,Myśl ekologicznie – to się opłaca!”

Głównym celem było omówienie zagadnień związanych z segregacją odpadów. Uczestnicy prelekcji dowiedzieli się jak prawidłowo postępować z odpadami typu papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bio oraz odpady zielone. Zaprezentowane zostały również zasady odbioru odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych. Omówiono rodzaje odpadów niebezpiecznych, które wytwarzane są w każdym gospodarstwie domowym i jak należy z nimi prawidłowo postępować.

Temat drugiego spotkania to „Dlaczego woda, a nie kolejna herbata?”

Nasi seniorzy dowiedzieli się, jak ważny wpływ ma woda na życie każdego człowieka i jakie są konsekwencje wynikające z jej niedoboru, jak należy spożywać ten drogocenny napój, aby zwiększyć jego przyswajalność utrzymując w kondycji zarówno umysł, jak i całe ciało.

Uczestnikom spotkania przedstawiliśmy informacje o pochodzeniu radomszczańskiej wody, a także o działaniach wykonywanych przez Spółkę oraz pracowników Inspekcji Sanitarnej, aby każdy mieszkaniec Radomska czuł się bezpiecznie, że spożywa wodę z kranu bez żadnych zanieczyszczeń.

Spotkania ze studentami Uniwersytetu Trzeciego Wieku dają nam wiele satysfakcji, często prowadzona jest ożywiona dyskusja na omawiany aktualnie temat, staramy się udzielać odpowiedzi na wszystkie nurtujące Państwa pytania.

W maju odbędziemy kolejne spotkanie on-line i będziemy rozmawiać o gospodarce ściekowej.

 

  • 1
  • 2

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18