W ubiegłym roku kosztem 288 295,20zł Zakład Wodociągów i Kanalizacji PGK Sp. z o.o. wybudował w ul. Popiełuszki sieć kanalizacyjną. Wraz z nadejściem wiosny i poprawą warunków pogodowych mogliśmy przystąpić do prac związanych z odtworzeniem nawierzchni, zniszczonej podczas prac instalacyjnych i budowlanych, drogi.

 

Prace odtworzeniowe prowadzone były na 380m odcinku ulicy i zostały zakończone w poniedziałek 19 kwietnia br., natomiast do końca tygodnia miały zostać wybudowane pobocza. Dzięki dobrej organizacji zaplanowanych prac zadanie zostało ukończone wcześniej i kanalizacja wraz z nową nawierzchnią już są użytkowane przez mieszkańców i użytkowników korzystających z tej ulicy. Całkowity koszt realizacji zadania nie powinien przekroczyć 0,5 mln zł.

Mamy nadzieję, że znacząco wpłynie na komfort życia mieszkańców i użytkowników.

  

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

 

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18