Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców Gminy i Miasta Radomska Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o. decyzją Zarządu Spółki wznawia funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Mając na uwadze ogromne zainteresowanie jakim cieszy się punt PSZOK oraz fakt, iż wiosna jest czasem wzmożonych prac remontowych oraz porządkowych od dnia 4 maja 2021 roku punkt PSZOK zlokalizowany w Płoszowie przy ulicy Jeżynowej zostanie ponownie otwarty dla mieszkańców Miasta Radomska oraz Gminy Radomsko.

W związku z coraz większą świadomością ekologiczną mieszkańców, mających potrzebę pozbywania się odpadów w sposób umożliwiający poddanie ich odpowiednim procesom odzysku i recyklingu punkt PSZOK zostaje otwarty w pełnym zakresie na zasadach określonych w regulaminie dostępnym na stronie Spółki.

Ze względu na wciąż utrzymującą się wysoką liczbę zachorowań na COVID-19 odpady można dostarczać z zachowaniem następujących środków zapobiegawczych:

- obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczek ochronnych,

- obowiązek stosowania jednorazowych rękawiczek,

- dostarczenie uprzednio posegregowanych odpadów z uwagi na brak możliwości rozsortowania odpadów na miejscu oraz konieczność minimalizacji czasu przebywania na terenie zakładu oraz kontaktu z pracownikami,

- zakaz wjazdu pojazdów, w których przebywają dzieci,

- zakaz wjazdu do punktu PSZOK dla osób chorych oraz z objawami chorobowymi.

Zapraszamy.

W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 44 682 68 56 wew. 21 lub 739 33 00

 

  • PSZOK_wznowienie_maj_2021

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18