Konkurs na zbiórkę elektroodpadów został zorganizowany już po raz szósty przez PGK Sp. z o.o. i skierowany do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu Radomska oraz gmin Radomsko, Masłowice i Gomunice.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc oraz Starosta Powiatu Radomszczańskiego Beata Pokora.

W tym roku do konkursu przystąpiło dziewięć placówek oświatowych, które rywalizowały w zebraniu jak największej ilości elektroodpadów.

Oto wyniki konkursu:

  1. W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce - Szkoła  Filialna  w  Kraszewicach   przy  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w   Strzelcach

                    Małych–  3 640 kg zebranego elektrosprzętu

II miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomsku  – 1 680 kg zebranego elektrosprzętu

III miejsce - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomsku – 915 kg zebranego elektrosprzętu

  1. W kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce - Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku  – 1 060 kg zebranego

                   elektrosprzętu

II miejsce - Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Radomsku  – 480 kg zebranego elektrosprzętu

III miejsce - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w SOSW w Radomsku – 170 kg zebranego

                      elektrosprzętu

Łącznie wszystkie szkoły biorące udział w konkursie zebrały  9 465 kg.

Zwycięzcy otrzymują nagrody pieniężne ufundowane przez ELECTRO-SYSTEM Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Nadleśnictwo Radomsko. Jak co roku konkurs odbył się bardzo sprawnie i spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony placówek oświatowych.

Wszystkie szkoły zapraszamy do udziału w konkursie już za rok, a zwycięzcom raz jeszcze serdecznie gratulujemy.

 

  • 11
  • 13
  • 19
  • 20
  • 4
  • 8

 


Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18