Więcej informacji o ofercie pracy można uzyskać u Kierownika Oczyszczalni Ścieków p. Michała Łańcuchowskiego tel. 606 129 047, 44 683 25 33 lub osobiście w biurze Oczyszczalni przy ul. Spacerowa 120 w Radomsku.

 

 

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18