PGK Sp. z o. o. w Radomsku ogłasza konkurs ofert na wynajem lokalu użytkowego i przyległego do niego gruntu położonego w Radomsku przy ulicy Reymonta 14.   Lokal ma powierzchnię użytkową 72,37 m2, na którą składa się powierzchnia użytkowa parteru 50,37 m2 oraz powierzchnia użytkowa piwnic 22 m2. Przyległy do lokalu i przeznaczony pod wynajem grunt jest utwardzony i ma łączną powierzchnię 206 m2

 

Oferty można składać na poszczególne elementy nieruchomości w drodze konkursu ofert, jak poniżej:

  • Oferta 3.1. Lokal i grunt w całości - razem 206 m2, jak na poniższej mapie. 

  • Oferta 3.2. Lokal i grunt w części 105 m2 ( grunt bezpośrednio przed lokalem 55 m2 i za lokalem 50m2), jak na poniższej mapie.

  • Oferta 3.3. Grunt 101 m2 przylegający do lokalu, jak na poniższej mapie. 

 

Przeznaczony pod wynajem lokal użytkowy wraz z gruntem oglądać można w obecności pracownika przedsiębiorstwa po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr kontaktowym  506 863 791.

 

Zasady konkursu ofert

 

1) Oferty należy składać w sekretariacie PGK Sp. z o.o Radomsko ul. Stara Droga 85 osobiście lub listownie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na wynajem nieruchomości Reymonta 14” do dnia 29.09.2023 r.do godz. 1300, podając: 

- oferowaną kwotę NETTO za jeden miesiąc wynajmu,

- punkt, którego dotyczy oferta tj. 3.1, 3.2 , 3.3,

- na jaki okres oferent zamierza podpisać umowę.

2) Do podanej w ofercie kwoty NETTO doliczony zostanie podatek VAT

w wysokości 23 %

3) Termin składania ofert 29.09.2023 godz. 1300

4) Przetarg wygrywa oferent , który zaoferuje najwyższą cenę w złożonej przez siebie pisemnej ofercie.

5) W przypadku złożenia kilku najwyższych ofert na tę sama kwotę oferenci zostaną zaproszeni w jednym czasie przez zarząd do siedziby spółki celem przeprowadzenia dodatkowej licytacji.

6) Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18