W piątek 8 września w urzędzie miasta została podpisana umowa na budowę 4 kotłów gazowo-olejowych o nominalnej mocy grzewczej pomiędzy 2,5, a 2,7 MW każdy (nominalna moc w paliwie poniżej 3MWt każdy), co rozpoczyna zapowiadaną już wcześniej modernizację radomszczańskiej ciepłowni

To pierwsza, z planowanych w ramach modernizacji Zakładu Ciepłowniczego zmian, dzięki któremu obecny system produkcji ciepła systemowego przez kotłownie opalaną węglem zostanie zastąpiony wielopaliwowym miksem energetycznym, w skład którego wejdą:

Wdrażane zmiany zapewnią radomszczanom bezpieczeństwo energetyczne oraz niższe opłaty za ciepło i odbiór śmieci oraz ograniczenie szkodliwych emisji pyłów i pozostałych składników wydalanych przez ciepłownie na całym świecie.  

Inwestycja ma uzupełnić moc cieplną istniejącej kotłowni węglowej, składającej się z 5 szt. kotłów WR10, której moc zostanie poprzez automatykę ograniczona, co przełoży się na ograniczenie kosztów produkcji ciepła dla mieszkańców. Dzięki temu rozwiązaniu instalacja w Radomsku nie będzie podlegała przepisom ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych ( Dz. U. 2023.589 z dnia 28.03.2023r.).

Pierwsza umowa dotycząca automatyki i systemu sterowania kotłami oraz obniżenia mocy kotłów węglowych, aby spełnić warunki ETS i ograniczyć koszty opłat za emisję CO2 została podpisana w lipcu tego roku. A dziś prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku Zbigniew Rybczyński i przedstawiciele Wykonawcy - Envirotech Sp. z o.o.: Przemysław Banach dyrektor ds. kontraktów, prokurent, i zastępca dyrektora ds. usług technicznych i Jacek Górniaczyk kierownik działu przygotowania kontraktów podpisali umowę na budowę kotłowni kontenerowej składającej się z 4 kotłów olejowo-gazowych wraz z magazynami paliwa w formule projektuj i buduj.

 

Będą to kotły szczytowe, czyli w momencie niedoboru mocy w kotłach węglowych, będą uruchamiane kotły olejowe. Będą one w zabudowie kontenerowej, więc są mobilne. W razie konieczności przedsiębiorstwo będzie mogło kocioł wraz z magazynem paliwa przewieźć w dowolne miejsce i podłączyć do sieci – mówi Jacek Górniaczyk.

 

Będziemy mieli obniżoną moc kotłów węglowych, która nie będzie wymuszała na nas obowiązku wnoszenia opłat za emisje CO2, a jednocześnie nasi odbiorcy będą zabezpieczeni w taki sposób, że w przypadku niskich temperatur obniżona moc kotłów będzie uzupełniona z kotłów gazowo-olejowych – wyjaśnia prezes PGK Zbigniew Rybczyński, dodając, że Spółka odczuje to jako obniżenie kosztów produkcji ciepła, a dla mieszkańców oraz innych odbiorców ciepła powinno się to przełożyć na niższe opłaty za ogrzewanie.

Będziemy dążyć do tego, aby po pełnej modernizacji systemu ciepłowniczego osiągnąć wynik min. 30% tańszego ciepła i 15% tańszy odbiór odpadów - zapewnia prezes Rybczyński.

 

Koszt inwestycji kotłów gazowo-olejowych to 8,5 mln zł, koszt ograniczenia mocy istniejącej kotłowni poprzez automatykę to 1,07 mln zł, z czego blisko 5 mln pochodzą ze środków przekazanych z budżetu Miasta Radomska. Wykonawca – firma Envirotech z Poznania ma 10 miesięcy na wykonanie inwestycji.

Kolejnym krokiem modernizacji Zakładu Ciepłowniczego będzie budowa kotła na biomasę, a w przyszłości także budowa Instalacji Termicznego Przetwarzania na RDF i pre RDF (w chwili obecnej trwa kampania informacyjna dla mieszkańców).

Dywersyfikacja (różnicowanie, rozgraniczanie i urozmaicanie danego surowca lub usług) źródeł energii zapewnia mniejsze straty, ale także bezpieczeństwo energetyczne. Z uwagi na to, że modernizacja Zakładu Ciepłowniczego jest ważna dla całego społeczeństwa Radomska, podpisanie umowy odbyło się w Urzędzie Miasta Radomska, który reprezentowała Zastępca Prezydenta Radomska Monika Andrysiak

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18