Kapituła Konkursu, prowadzonego rokrocznie przez Dziennik Gazetę Prawną, w którym wyłaniane są co roku najlepsze "PGK-ki w Polsce" doceniła w tegorocznej edycji nasze Przedsiębiorstwo, które w ogólnopolskim rankingu zajęło wysokie 5 miejsce. Oznacza to awans aż o 2 miejsca w porównaniu z rankingiem z roku 2021. W ubiegłym roku nie braliśmy udziału w konkursie. 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zajęło wysokie 5. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Miejskich Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej za rok 2023. Zajmując wysokie miejsce w pierwszej piątce krajowego zestawienia poprawiliśmy aż o dwie pozycje naszą lokatę z 2021 roku!

Prowadzony przez Strefy Gospodarki i Dziennika Gazety Prawnej  ranking ma na celu wyłonienie czołówki MPGK w Polsce, wyróżnienie najlepszych w niej przedsiębiorstw, ale przede wszystkim przedstawienie Czytelnikom Strefy Gospodarki i Dziennika Gazety Prawnej, opinii publicznej oraz Internautom podstawowych informacji związanych z działającymi na terenie całego kraju Miejskimi Przedsiębiorstwami Gospodarki Komunalnej.

"Niestety niewiele osób wie, jak wielki wysiłek popularne "pegieki" wkładają w swoją codzienną pracę, utrzymanie wysokiej sprawności działania oraz gotowości do natychmiastowej interwencji w sytuacjach kryzysowych. Przystępując do Rankingu komunikują Państwo akces do grona najlepszych Miejskich Przedsiębiorstw Gospodarki Komunalnej w naszym kraju, pokazując jednocześnie otwartość i jawność działania oraz gotowość poddania się niezależnej, zewnętrznej weryfikacji ze strony naszej Redakcji" - napisał w liście gratulacyjnym do kierownictwa naszego Przedsiębiorstwa Kierownik Zespołu Redakcyjnego Strefy Gospodarki Bogdan Leszczorz

Jak co roku analizie zostały poddane zarówno kwestie techniczne, jak i finansowe. Pod uwagę były brane również tzw. dane „miękkie”, czyli współudział firmy w życiu lokalnych społeczności, integracja z nimi, prowadzona polityka jakości, polityka personalna czy też wreszcie udział przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu funduszy unijnych.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z postępu jaki osiąga nasza spółka, co znajduje odzwierciedlenie nie tylko w rankingu, ale także w stałej poprawie poziomu świadczonych przez nas usług. Wysokie miejsce w rankingu prowadzonym przez Strefę Gospodarki i sam udział w nim jest dla nas istotny z uwagi na to, że w jednym z bloków spółki same wskazują najlepszych w naszej branży, co jest dla nas szczególnie nobilitujące" - powiedział w podsumowaniu wyników prezes PGK Sp. z o.o. w Radomsku Zbigniew Rybczyński.

Publikacja tegorocznego Rankingu miała miejsce 1 września na łamach Strefy Gospodarki w Dzienniku Gazecie Prawnej. Zarówno w wersji internetowej, jak i papierowej. 

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18