W środę 28 lutego na zaproszenie prezydenta Radomska Jarosława Ferenca do sali plenarnej Urzędu Miasta przy ul. Tysiąclecia 5 przybyli mieszkańcy zainteresowani informacjami dotyczącymi polityki cenowej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku dla ciepła. Spotkanie to miało związek z irytacją mieszkańców wysokimi rachunkami, które otrzymali za ciepło zużyte przez nich w miesiącu styczniu.  Licznie przybyli na spotkanie korzystający z ciepła systemowego dostarczanego im przez miejską ciepłownię mieli okazję zadać pytania dotyczące ich sytuacji prezydentowi i przedstawicielom miejskiej spółki z prezesem Zbigniewem Rybczyńskim na czele.  

Prezydent Jarosław Ferenc rozpoczął spotkanie od odniesienia się do zarzutów jakie padły pod adresem spółki PGK w treści uchwały zgłoszonej przez radnych na ostatniej sesji rady miejskiej - uchwała miała jednocześnie rozpocząć dyskusję w temacie dzisiejszego spotkania. Prezydent następnie przedstawił pokrótce plany inwestycyjne spółki, które mają w przyszłości zmniejszyć koszty jej funkcjonowania. Wraz z prezesem Zbigniewem Rybczyńskim odpowiadał również na pytania mieszkańców.

 

Mieszkańcy domagali się natychmiastowego zmniejszenia opłat za miejskie ciepło. Prezydent wraz z prezesem zapewniali, że wszystkie opłaty są zgodne z obecnym taryfikatorem, a rachunki nie powinny znacząco różnić się od zeszłorocznych. Zwrócono również uwagę, że spółka poniosła straty nie podnosząc stawki za ciepło. W spotkaniu uczestniczyli także radni miejscy.