30 czerwca 2009 r. o godz. 11.00 odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na terenie obecnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jadwinówce gm. Radomsko.

 

Na uroczystości obecni byli:

Starosta Powiatu Radomszczańskiego Jerzy Kaczmarek, Prezydent Miasta Radomska Anna Milczanowska, Zastępca Prezydenta Miasta Robert Zakrzewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Grabowski, Wojt Gminy Radomsko Marian Zaborowski, przedstawiciele biur poselskich Joanna Łysik – Michałkiewicz i Andrzej Jabłoński, Dyrektor Oddziału Tarnów ABM SOLID S.A. Michał Zydroń, Zastępca Dyrektora Oddziału Tarnów ABM SOLID S.A. Maciej Tutaj, Proboszcz Parafii NMP Matki Kościoła Dziekan Ks. Kan. Stanisław Wolny, członkowie Rady Nadzorczej PGK, przedstawiciele radomszczańskich mediów oraz pracownicy PGK.

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Wiesław Kamiński poinformował zgromadzonych gości o inwestycji rozbudowy zakładu oraz o jej kolejnych etapach. Następnie głos zabrali Goście zgromadzeni na uroczystości. Nie zabrakło słów uznania dla szczytnej inicjatywy, jaką jest budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych oraz życzeń pomyślności w realizacji tak ważnej inwestycji w zakresie gospodarki odpadami.

Dla „potomnych” przygotowano Akt Erekcyjny, którego treść odczytał Prezes PGK Sp. z o.o. Wiesław Kamiński. Akt Erekcyjny podpisali: Prezydent Miasta Radomska Anna Milczanowska, Starosta Powiatu Radomszczańskiego Jerzy Kaczmarek, Przewodniczący Rady Miejskiej Jan Grabowski, Prezes PGK Sp. z o.o. Wiesław Kamiński oraz Dziekan Ks. Kan. Stanisław Wolny.

Podpisany akt umieszczono w specjalnie przygotowanej tubie i wmurowano w fundamenty budowli. Wmurowania aktu dokonały osoby podpisujące akt.

Całości dopełnił Dziekan Ks. Kan. Stanisław Wolny święcąc zarówno sam akt jak i plac, na którym powstanie Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18