Ścieżkę edukacyjną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jako pierwsza odwiedziła grupa podopiecznych Ośrodka Wspierania Rodziny.

Dzieci dowiedziały się jak należy właściwie postępować z odpadami, do jakich pojemników należy je wrzucać oraz jak postępować z odpadami „trudnymi” typu przeterminowane leki, zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie i akumulatory. Zobaczyły jak funkcjonuje nowy Zakład oraz nowowybudowana linia sortownicza. Uczestnicy wycieczki mogli się przekonać, że odwiedzany obiekt jest sprawnie działającym zakładem, gdzie odpady są nie tylko gromadzone ale też segregowane.Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali ulotkę dotyczącą postępowania z odpadami.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zaprasza kolejne grupy dzieci i młodzieży na wycieczkę po terenie nowego zakładu. Grupy zorganizowane należy zgłaszać pod numerem telefonu 044 682 68 56 w godz. 7.00-15.00 celem ustalenia terminu zwiedzania.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18