Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Radomsku ul Stara Droga 85 wprowadza od maja 2011r odbiór odpadów zielonych w systemie workowym na terenie miasta Radomska.

Przez odpady zielone należy rozumieć takie odpady jak:

- skoszona trawa

- liście

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, że w ramach przyznanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrealizowało zadanie z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Wykonanie ścieżki edukacyjnej oraz ulotki na temat postępowania z wodą i ściekami”. Wartość w/w zadania to: 16.820,00 zł, a wysokość przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 15.138,00 zł

Radomsko, 2010-12-15

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje wszystkich swoich odbiorców ciepła, że Decyzją Urzędu Regulacji Energetyki Środkowozachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Łodzi Nr OŁO-4210-27(23)/2010/333/XI/MN z dnia 6-12-2010 r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła. Będzie ona obowiązywać od dnia 01.01.2011 r.

Więcej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku  
zachęca do aktywnego udziału w akcji „Sprzątanie Świata 2010”
która w tym roku odbywa się w dniach 17,18 i 19 września br.
PGK Sp. z o.o. zapewnia odbiór odpadów
z 70 pojemników rozstawionych w wyznaczonych miejscach
na terenie miasta Radomska – lista miejsc poniżej.

Działania PGK Sp. z o.o. w Radomsku w zakresie
GEOTERMII

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18