Notice: unserialize(): Error at offset 1159135 of 1159135 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182

Notice: unserialize(): Error at offset 48566 of 49119 bytes in /pgk-new/libraries/src/Cache/CacheController.php on line 182
Aktualności

Budowa nowego składowiska balastu

14 kwietnia 2014 r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, a Konsorcjum firm: ABG Grzegorz Oleksa z Siemianowic Śląskich – Lider konsorcjum, FCB „ Ronenberger ” LTD Tomasz Ronczoszek z Tarnowskich Gór - Partner konsorcjum na wykonanie zadania pn. „Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i chłonności 155940 m3 (kwatera nr 1)”.

Koszt inwestycji wynosi 3.295.371,52 zł brutto, a termin zakończenia wrzesień 2014 r.

Dzięki realizacji w/w inwestycji ZUOK w Płoszowie może uzyskać status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie składowania odpadów.

Ekopiknik 2013 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. było jednym ze współorganizatorów Ekopikniku, który odbył się 11 sierpnia 2013 r. w Parku Solidarności w Radomsku. Celem iprezy było przede wszystkim propagowanie ekologicznego trybu życia oraz pomoc mieszkańcom w kwestii segregacji odpadów. W trakcie pikniku pracownicy PGK Sp. z o.o. udzielali szczegółowych informacji na temat segregacji odpadów. Dodatkowo można było zobaczyć ciekawą wystawkę przygotowaną przez pracowników Spółki, która miała na celu pokazanie mieszkańcom, w jaki sposób można wykorzystać odpady. Dodatkowo każdy uczestnik pikniku, który przyniósł ze sobą posegregowane odpady otrzymał nagrodę w postaci sadzonki.

Poza edukacyjnym aspektem spotkania było również mnóstwo zabawy m.in. przedstawiony spektakl teatralny"Ekoludki" w wykonaniu dzieci biorących udział w warsztatach ekologiczno - teatralnych prowadzonych w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, wioska słowiańska przedstawiona przez Stowarzyszenie "Zadruga Wierczan", koncert zespołu Jar z Olkusza oraz zabawy i zawody sportowe dla dzieci prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku uczestniczyło w Warsztatach Popularnonaukowych dla Szkół Gimnazjalnych w XI Powiatowej Sesji Popularnonaukowej dla Szkół Ponadgimnazjalnych Gospodarka odpadami w świetle nowych przepisów” organizowanej przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, które odbyły się w dniach 5 i 6 grudnia 2013 r.

 

Uwaga!

 

Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku w dniach

 

24 i 31 grudnia 2013r. nie pracuje

Uprzejmie informujemy, że Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku na mocy Uchwały Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 r. uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Radomsko, dnia 15.07.2013r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Krzywa 12 w Radomsku informuje, że od dnia 16 sierpnia 2013r. do dnia 15 sierpnia 2014r. obowiązywać będzie na terenie gminy miasta Radomska oraz na terenach wsi przyłączonych do sieci miejskiej nowa taryfa wprowadzona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.(tekst jednolity:Dz. U. z 2006r. N 123, poz.858).

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18