Od dnia 16 sierpnia 2014r ulega zmianie TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPTRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW.

Nowa taryfa będzie obowiązywać do 15 sierpnia 2015r.  Taryfa dostępna TUTAJ.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Zakład Ciepłowniczy w Radomsku
zawiadamia, że w okresie od 18-08-2014r. do 27-08-2014r. wstrzymana będzie dostawa energii
cieplnej do budynków zasilanych z sieci magistralnej Kotłowni Rejonowej przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 151. Powyższe podyktowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych urządzeń Kotłowni Rejonowej i sieci cieplnej.

Serdecznie zapraszamy na "Ekopiknik", który odbędzie się 13 lipca o g.16.00 na Placu przy Wielorybku w Radomsku.

 

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko podczas Święta Miasta.

Budowa nowego składowiska balastu

14 kwietnia 2014 r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, a Konsorcjum firm: ABG Grzegorz Oleksa z Siemianowic Śląskich – Lider konsorcjum, FCB „ Ronenberger ” LTD Tomasz Ronczoszek z Tarnowskich Gór - Partner konsorcjum na wykonanie zadania pn. „Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i chłonności 155940 m3 (kwatera nr 1)”.

Koszt inwestycji wynosi 3.295.371,52 zł brutto, a termin zakończenia wrzesień 2014 r.

Dzięki realizacji w/w inwestycji ZUOK w Płoszowie może uzyskać status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie składowania odpadów.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18