Informujemy, że przejściowe problemy z dostawą ciepła, które wystąpiły w dniu dzisiejszym zostały usunięte.
Kotły grzewcze pracują już z pełną wydajnością, a to oznacza, że w godzinach popołudniowych ciepło powinno dotrzeć do najdalszych punktów sieci.

Za zaistniałe problemy przepraszamy.
Zarząd PGK

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. serdecznie zaprasza wszystkie radomszczańskie przedszkola do udziału w konkursie pt. „Ekozając”. Ideą tego przedsięwzięcia jest propagowanie selektywnej zbiórki odpadów oraz wykorzystywanie odpadów do wykonania różnorodnych prac plastycznych i przedmiotów codziennego użytku.

Tym razem radomszczańskie przedszkola mają okazję współzawodniczyć tworząc z odpadów postać zająca - symbol zbliżającej się wiosny i Świąt Wielkanocnych.

Oświadczenie Zarządu

W związku z opublikowanym w dniu 07.01.2021r w tygodniku Gazeta Radomszczańska, a także na portalu www.radomszczańska.pl oraz profilu facebook Gazety Radomszczańskiej artykułu autorstwa red. Andrzeja Andrysiaka przy współpracy Janusza Kucharskiego pod tytułem „Milionowa dotacja i lewe oświadczenie PGK. Grozi do pięciu lat” Zarząd Spółki przedstawia poniżej stanowisko Spółki PGK w przedmiotowej sprawie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Jeżynowej 40 w Płoszowie od dnia 02.01.2021r wznawia funkcjonowanie w pełnym zakresie.  

Regulamin funkcjonowania PSZOK wraz z wykazem odpadów przyjmowanych w Instalacji w Płoszowie  dostępny jest w zakładce Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych - PSZOK.

Informujemy, iż przyjęcie odpadów realizowane będzie z zachowaniem należytego reżimu sanitarnego określonego przepisami prawa w tym zakresie.

W grudniu 2020 r. został rozstrzygnięty konkursu pt. „Elektrosprzęt w dobre ręce”.

Konkurs na zbiórkę elektroodpadów został zorganizowany już po raz piąty przez PGK Sp. z o.o. i skierowany do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu miasta Radomska oraz gmin Radomsko, Masłowice i Gomunice.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli:

- Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc

- Starosta Powiatu Radomszczańskiego Beata Pokora

W tym roku mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, do konkursu przystąpiło aż osiem placówek oświatowych, które rywalizowały w zebraniu jak największej ilości elektroodpadów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, iż Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Jeżynowej 40 w Płoszowie, którego działalność została zawieszona z dniem 26.10.2020r., w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS Cov2, wznawia w ograniczonym zakresie swoje funkcjonowanie.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18