Serdecznie zapraszamy na "Ekopiknik", który odbędzie się 13 lipca o g.16.00 na Placu przy Wielorybku w Radomsku.

 

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko podczas Święta Miasta.

Budowa nowego składowiska balastu

14 kwietnia 2014 r. nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, a Konsorcjum firm: ABG Grzegorz Oleksa z Siemianowic Śląskich – Lider konsorcjum, FCB „ Ronenberger ” LTD Tomasz Ronczoszek z Tarnowskich Gór - Partner konsorcjum na wykonanie zadania pn. „Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i chłonności 155940 m3 (kwatera nr 1)”.

Koszt inwestycji wynosi 3.295.371,52 zł brutto, a termin zakończenia wrzesień 2014 r.

Dzięki realizacji w/w inwestycji ZUOK w Płoszowie może uzyskać status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w zakresie składowania odpadów.

Ekopiknik 2013 r.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. było jednym ze współorganizatorów Ekopikniku, który odbył się 11 sierpnia 2013 r. w Parku Solidarności w Radomsku. Celem iprezy było przede wszystkim propagowanie ekologicznego trybu życia oraz pomoc mieszkańcom w kwestii segregacji odpadów. W trakcie pikniku pracownicy PGK Sp. z o.o. udzielali szczegółowych informacji na temat segregacji odpadów. Dodatkowo można było zobaczyć ciekawą wystawkę przygotowaną przez pracowników Spółki, która miała na celu pokazanie mieszkańcom, w jaki sposób można wykorzystać odpady. Dodatkowo każdy uczestnik pikniku, który przyniósł ze sobą posegregowane odpady otrzymał nagrodę w postaci sadzonki.

Poza edukacyjnym aspektem spotkania było również mnóstwo zabawy m.in. przedstawiony spektakl teatralny"Ekoludki" w wykonaniu dzieci biorących udział w warsztatach ekologiczno - teatralnych prowadzonych w Miejskim Domu Kultury w Radomsku, wioska słowiańska przedstawiona przez Stowarzyszenie "Zadruga Wierczan", koncert zespołu Jar z Olkusza oraz zabawy i zawody sportowe dla dzieci prowadzone przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Radomsku.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku uczestniczyło w Warsztatach Popularnonaukowych dla Szkół Gimnazjalnych w XI Powiatowej Sesji Popularnonaukowej dla Szkół Ponadgimnazjalnych Gospodarka odpadami w świetle nowych przepisów” organizowanej przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, które odbyły się w dniach 5 i 6 grudnia 2013 r.

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18