30 czerwca 2009 r. o godz. 11.00 odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych na terenie obecnego Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Jadwinówce gm. Radomsko.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18