Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, że w ramach przyznanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrealizowało zadanie z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Wykonanie ścieżki edukacyjnej oraz ulotki na temat postępowania z wodą i ściekami”. Wartość w/w zadania to: 16.820,00 zł, a wysokość przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 15.138,00 zł

Radomsko, 2010-12-15

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje wszystkich swoich odbiorców ciepła, że Decyzją Urzędu Regulacji Energetyki Środkowozachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Łodzi Nr OŁO-4210-27(23)/2010/333/XI/MN z dnia 6-12-2010 r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła. Będzie ona obowiązywać od dnia 01.01.2011 r.

Więcej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku  
zachęca do aktywnego udziału w akcji „Sprzątanie Świata 2010”
która w tym roku odbywa się w dniach 17,18 i 19 września br.
PGK Sp. z o.o. zapewnia odbiór odpadów
z 70 pojemników rozstawionych w wyznaczonych miejscach
na terenie miasta Radomska – lista miejsc poniżej.

Działania PGK Sp. z o.o. w Radomsku w zakresie
GEOTERMII

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku zachęca do aktywnego udziału w akcji „Sprzątanie Miasta Radomska”, która odbędzie się w dniach 23, 24 i 25 kwietnia 2010 r.
W tych dniach, w różnych częściach miasta Radomska zostaną rozstawione specjalne pojemniki, do których będzie można wrzucać odpady.

Ścieżkę edukacyjną na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych jako pierwsza odwiedziła grupa podopiecznych Ośrodka Wspierania Rodziny.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18