Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku informuje, że mając na celu poprawę jakości dostaw ciepła, będzie stosować od dnia 16.05.br. substancję barwiącą pn. Derylux, której wprowadzenie do miejskiej sieci ciepłowniczej pozwoli na szybsze oraz skuteczniejsze wykrywanie ewentualnych nieszczelności. 
Bezpieczeństwo stosowania Deryluksu jest potwierdzone atestem higienicznym o numerze: HK/W/0300/01/2009. Substancje barwiące (w tym przypadku w kolorze zielonym) są powszechnie stosowane przez firmy ciepłownicze w celu uzyskania większej efektywności i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. W przypadku jednak zauważenia wycieku zielonej wody w mieszkaniach, prosimy o wstrzymanie się z jej stosowaniem zarówno do celów spożywczych, jak i sanitarnych. Barwiona na zielono woda znajduje się w sieci ciepłowniczej i powinna być niewidoczna. Jej pojawienie się w miejscach takich jak kran, spłuczka czy na zewnątrz budynku wiąże się z potencjalną nieszczelnością, o czym prosimy informować naszych pracowników z Pogotowia Ciepłowniczego pod numerami telefonów:  44 683 77 02 lub 44 683 76 62.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Radomsku ul Stara Droga 85 wprowadza od maja 2011r odbiór odpadów zielonych w systemie workowym na terenie miasta Radomska.

Przez odpady zielone należy rozumieć takie odpady jak:

- skoszona trawa

- liście

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, że w ramach przyznanej dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zrealizowało zadanie z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Wykonanie ścieżki edukacyjnej oraz ulotki na temat postępowania z wodą i ściekami”. Wartość w/w zadania to: 16.820,00 zł, a wysokość przyznanej dotacji z WFOŚiGW w Łodzi: 15.138,00 zł

Radomsko, 2010-12-15

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. informuje wszystkich swoich odbiorców ciepła, że Decyzją Urzędu Regulacji Energetyki Środkowozachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Łodzi Nr OŁO-4210-27(23)/2010/333/XI/MN z dnia 6-12-2010 r. została zatwierdzona Taryfa dla ciepła. Będzie ona obowiązywać od dnia 01.01.2011 r.

Więcej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku  
zachęca do aktywnego udziału w akcji „Sprzątanie Świata 2010”
która w tym roku odbywa się w dniach 17,18 i 19 września br.
PGK Sp. z o.o. zapewnia odbiór odpadów
z 70 pojemników rozstawionych w wyznaczonych miejscach
na terenie miasta Radomska – lista miejsc poniżej.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18