Laboratorium świadczy usługi w postaci badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych, gwarantując klientowi obiektywność i wiarygodność otrzymywanych wyników.

Możliwość wykonywania badań w naszym laboratorium skraca czas oczekiwania na wynik.

Po 18 godzinach od wykonania analizy mikrobiologicznej, klient może zostać poinformowany o wyniku badania na obecność bakterii grupy coli oraz Escherichia coli.

Do głównych zadań Laboratorium należy:

  • kontrola procesu technologicznego na oczyszczalni ścieków
  • kontrola jakości wody z ujęcia „Miłaczki” oraz sieci wodociągowej
  • kontrola jakości ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych

W   Laboratorium wykonuje się również badania na zlecenie zewnętrzne klientów, głównie wody, ścieków i osadów ściekowych. Są one wykonywane zgodnie z Polskimi Normami oraz Procedurami Badawczymi.

Laboratorium Działu Ochrony Środowiska w swoich działaniach zachowuje zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Doskonali skuteczność swojego systemu zarządzania, poprzez wykorzystanie polityki jakości, wyników auditów, analizę danych, działań korygujących  i zapobiegawczych oraz przeglądów zarządzania.

Laboratorium gotowe jest służyć poradą w  pełnym zakresie swojego działania.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18