Szymon Mielczarek z PSP w Strzałkowie i Alicja Soczyńska z PG nr 2 w Radomsku to zdobywcy pierwszych miejsc w konkursie "Ekomaskotka", organizowanym przez PGK w Radomsku. Drugie miejsce w kategorii szkół podstawowych zajęła Natalia Starczyk a trzecie - Martyna Dawid. W kategorii szkół gimnazjalnych drugie miejsce zdobyła Anna Gałwiaczek, a trzecie – Julia Jeż.  Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 29 lutego 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej uprzejmie informuje, że w wyniku awarii na przyłączu wodociągowym nastąpi przerwa w dostawie wody na ul. Fabianiego 7 i ul. Rolnej 4a,b,c,d w Radomsku. Mieszkańcy mogą korzystać z beczki z wodą ustawionej dla nich przy przedszkolu - ul. Rolna. Trwają prace związane z usuwaniem awarii. Wszelkie pytania w tej sprawie prosimy kierować do pracowników będących na miejscu awarii lub pod nr tel. 44 6824644, 44 6824737, 44 6824808.  Przepraszamy klientów zakładu wodociągów i kanalizacji za zaistniałą sytuację.

W konkursie na Ekomaskotkę PGK Radomsko wpłynęło aż 167 prac. z 21 szkół z Radomska i okolic. Ogłoszenie wyników odbędzie się 29 lutego 2016 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomsku (rozpoczęcie godz.9.00). Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, artystycznych i twórczych wśród dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Trzeba było wykonać dowolną techniką plastyczną projekt ekomaskotki PGK, która będzie promowała spółkę, jako przyjazną środowisku naturalnemu. Tej wymyślonej postaci można było nadać przyjazne i sympatyczne imię.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej informuje iż w dniu 18-02-2016 około godziny 17.30 usunięto awarię magistrali ciepłowniczej. W niedługim czasie ciepło powróci do Państwa domów.
Za zaistniałą sytuację przepraszamy wszystkich klientów Zakładu Ciepłowniczego.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18