Zapraszamy mieszkańców Radomska do udziału w kampanii pod hasłem "Akcja segregacja", prowadzonej na profilu PGK Radomsko na facebooku. Co miesiąc do wygrania zestawy firmowych gadżetów spółki. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wykonać trzy czynności. 1. Polubić fanpage Spółki na portalu Facebook; 2. Odpowiedzieć na pytanie: co na przedstawionym w poście zdjęciu nie powinno się znaleźć w pojemniku do selektywnej zbiórki lub worka. 3. Udostępnić informację o konkursie na swoim profilu.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Radomsku podpisało z miastem umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Radomska na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2016r.

Do końca stycznia 2016r. PGK w Radomsku przyjmuje zgłoszenia do konkursu plastycznego "Ekomaskotka", organizowanego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów. Trzeba wykonać dowolną techniką plastyczną projekt ekomaskotki PGK, która będzie promowała spółkę jako przyjazną środowisku naturalnemu. Maskotce można nadać jakieś przyjazne i sympatyczne imię. Informujemy, że zmianie uległ regulamin konkursu w punkcie I pkt. 4 i VI pkt. 3. Zmiany dotyczą danych adresowych pod, które można dostarczyć prace konkursowe oraz adresu miejsca, w którym można dopytać o szczegóły konkursu.

Mieszkańcy dzielnic Bartodzieje, Bogwidzowy, Sucha Wieś i Folwarki w Radomsku mogą uzyskać 50% dofinansowania na wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej. Warunkiem jest zgłoszenie się do PGK minimum 50 chętnych. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił niedawno program priorytetowy pt."Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego".

Radomszczańscy harcerze przed świętami Bożego Narodzenia przekazują Betlejemskie Światło Pokoju. Dotarli również do PGK. W imieniu pracowników spółki odebrał je wiceprezes Adam Wierzycki.

 

Młodzież z Technikum Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobryszycach, kształcąca się w zawodzie technik weterynarii, praktykuje w radomszczańskim schronisku dla bezdomnych zwierząt. PGK zawarło porozumienie ze szkołą i dzięki temu uczniowie mają okazję na własnej skórze przekonać się jak wygląda praca weterynarza. Są w schronisku w każdą środę przez 3 godziny.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18