W trzech przedszkolach i jednej szkole podstawowej z terenu Radomska odbyły się ciekawe warsztaty edukacyjne poświęcone recyklingowi odpadów a w szczególności puszek po napojach.

 

Kompostownia tunelowa w Płoszowie już jest wybudowana, kończą się też prace przy wykonywaniu zadaszenia ze specjalnego tworzywa sztucznego, odpornego na czynniki atmosferyczne.

Nowoczesne auto ssąco - płuczące do czyszczenia kanalizacji sanitarnej zakupione przez spółkę PGK, niedawno trafiło do Radomska. Zakup specjalistycznego sprzętu jest częścią projektu unijnego, który znacznie poprawił infrastrukturę kanalizacyjną w mieście. Samochód wraz z wyposażeniem w kamerę do inspekcji TV kanałów sanitarnych kosztował 1,968 mln złotych.

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt zapraszamy w niedzielę 4 października do naszego schroniska przy ul. Spacerowej 118. Będzie można adoptować psa lub kota tylko za symboliczną złotówkę! Do każdej adopcji niespodzianka.

 

Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Radomsku wzięli udział w ogólnopolskiej konferencji „20 lat recyklingu aluminiowych puszek po napojach w Polsce”, która odbyła się w Warszawie 23 września 2015r. i zgromadziła blisko 100 uczestników.

Sezon grzewczy w ciepłowni PGK rozpoczął się w tym roku już pod koniec września. To odbiorcy sami decydują, kiedy chcą rozpocząć dostawę ciepła. Radomszczańska Spółdzielnia Mieszkaniowa wystąpiła do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej o uruchomienie dla jej mieszkańców dostawy ciepła od 30 września 2015r. 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18