ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Płoszów gm. Radomsko ul. Jeżynowa 40
tel. 044 682 68 56

 

mapa

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18