Projekty realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.wfosigw.lodz.pl

 

 

Zadanie pod nazw nazwą „Rekultywacja zamkniętej kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK w Płoszowie" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wartość zadania: 1 198 700,00 zł
wartość pożyczki 718 700,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Zadanie pod nazwą "Budowa kwatery nr 2 do składowania odpadów na terenie ZUOK w miejscowości Płoszów" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wartość zadania: 5 048 066,00 zł
wartość pożyczki 4 790 000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Zadanie pod nazwą "Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w ul. Wyszyńskiego, Ściegiennego, Mickiewicza i Konarskiego oraz likwidacja węzła grupowego dla dwóch bloków mieszkalnych przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wartość zadania: 157 203,91 zł
wartość pożyczki 136 800,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Zadanie pod nazwą "Renowacja kanalizacji sanitarnej metodą rękawa szklanego w ul. Reymonta i Pl. 3 - Maja w Radomsku" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wartość zadania: 255 200,00 zł
wartość pożyczki: 242 400,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Zadanie pod nazwą"Modernizacja kotła WR-10-010 Nr 5 na kocioł wykonany w technologii ścian szczelnych membranowych wraz z instalacją odpylania spalin w Radomsku" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wartość zadania: 3 390 000,00 zł
wartość pożyczki: 3 175 000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

 Zadanie pod nazwą "Renowacja kanalizacji sanitarnej metodą rękawa szklanego w Al. Jana Pawła II w Radomsku” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wartość zadania: 318 000,00 zł
wartość pożyczki: 302 100,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 

 

Zadanie pod nazwą"Podłączenie do systemu kanalizacji sanitarnej mieszkańców Miasta Radomska" zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wartość zadania: 107 583,79 zł
wartość dotacji: 52 565,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 

Zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Hubala i     Pogodnej w Radomsku” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi

wartość zadania:  414 409,28 zł
wartość pożyczki: 358 722,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 

Zadanie pod nazwą „Naprawa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krasickiego w Radomsku metodą krakingu” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wartość zadania: 157 700,00 zł
Wartość pożyczki: 149 000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 

Zadanie pod nazwą"Podłączenie do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej 57 budynków w aglomeracji Radomsko" zostało dofinansowane w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wartość zadania: 216 632,85 zł
wartość dotacji: 98 350,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 

Zadanie pod nazwą: „Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 20 budynków przy ul. Ściegiennego, Kołłątaja, Piłsudskiego i Krzywej oraz likwidacja węzła grupowego i wymiana sieci na wysokoparametrową preizolowaną dla 3 bloków przy ul. Piastowskiej zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  

Wartość zadania: 445 357,46 zł
Wartość pożyczki: 407 800,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 

Zadanie pn. "Modernizacja instalacji odpylania 3 kotłów typu WR-10 w Zakładzie Ciepłowniczym w Radomsku" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość zadania: 2 064 598,00 zł
Wartość pożyczki: 1 960 598,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 

Zadanie pod nazwą „Budowa kompostowni odpadów biodegradowalnych na terenie ZUOK w Płoszowie gmina Radomsko” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość zadania: 11.478.510,00 zł
Wysokość pożyczki: 10.900.000,00 zł.

www.zainwestujwekologie.pl

 

Zadanie pod nazwa " Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Batalionów Chłopskich, Górnickiego, NSZ, Dmowskiego w Radomsku" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wartość zadania: 799.986,99 zł
Wysokość pożyczki: 647.000,00 zł.

www.zainwestujwekologie.pl

 


 

Zadanie pod nazwą „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko” zostało dofinansowane w formie pożyczki pomostowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość zadania: 3.395.699,19 zł
Wysokość pożyczki: 3.395.699,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą „ Budowa sieci przyłączy ciepłowniczych ul. Chrobrego, Wyszyńskiego, Mickiewicza, Pl. 3 Maja " zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość zadania: 189.572,71 zł
Wysokość pożyczki: 168.000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą: „ Wymiana sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową (kraking statyczny) w ulicy Krasickiego w Radomsku” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Wartość zadania: 110.098,00 zł
Wysokość pożyczki: 104.000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Chabrowa i Wymysłowska w Radomsku” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi"

Wartość zadania: 620.362,36 zł
Wysokość pożyczki: 406.000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Chabrowa i Wymysłowska w Radomsku” zostało dofinansowane ze środków pochodzących z umorzenia pożyczki Nr 3/OW/P/2009 z dnia 22.04.2009r zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi"

Wartość zadania: 620.362,36 zł
Wysokość umorzenia: 88.018,50 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą: "Budowa kwatery do składowania balastu i odpadów posortowniczych na terenie ZUOK w Płoszowie (dawniej Jadwinówka) gmina Radomsko” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi"

Wartość zadania: 3.104.268,00 zł
Wysokość pożyczki: 2.328.000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą: "Zakup pojemników oraz worków do zbiórki odpadów komunalnych (zbiórka odpadów zmieszanych i segregowanych) zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi"

Wartość zadania: 15.660,00 zł
Wysokość pożyczki: 9.720,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą: „Modernizacja systemu ogrzewania w 8 budynkach położonych przy ul. Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku" zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Wartość zadania: 70.842,51 zł
Wysokość pożyczki: 51.000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Batalionów Chłopskich i ul. Owocowej w Radomsku” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wartość zadania: 113.095,70zł
Wysokość pożyczki: 102.000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą "Modernizacja systemu ciepłowniczego w ulicach Stara Droga, Krakowska i Słoneczna w Radomsku" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Wartość zadania: 598.848,22zł
Wysokość pożyczki: 438.848,22zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Torowa, Zgody w Radomsku" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Wartość zadania: 262.400,00zł
Wysokość pożyczki: 246.400,00zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pn. "modernizacja systemu ciepłowniczego bloków mieszkalnych położonych przy ulicach Miłej, Brzeżnickiej i Batorego w Radomsku" zostało dofinansowane w formie pozyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Wartość zadania: 125.680,20 zł
Wysokość pożyczki: 108.100,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bartodzieje (ul. Włościńska, Kolbego)zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Wartość zadania: 391.464,79 zł
Wysokość pożyczki: 349.000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Budowa sieci ciepłowniczej oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej sześciu budynków położonych przy ul. Reymonta

Wartość zadania: 52.634,16 zł
Wysokość pożyczki: 37.800,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą: Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Sucha Wieś i Bogwidzowy w Radomsku” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Wartość zadania: 3.643.000,00 zł
Wartość pożyczki: 3.033.800,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Bartodzieje w Radomsku” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Wartość zadania: 867.724,76 zł
Wartość pożyczki: 489.000,00 zł
Wartość umorzenia: 167.922,00zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą: „Budowa sieci ciepłowniczej ul. Chrobrego, Prymasa Wyszyńskiego i W. Łokietka w Radomsku oraz przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej 5 budynków położonych przy tych ulicach oraz budynku przy ul. Stara Droga” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Wartość zadania: 174.233,80 zł
Wartość pożyczki: 119.000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą: „Modernizacja miejskiej ciepłowni polegająca na przebudowie kotła WR-10 na kocioł WR-10/EM oraz modernizacja głównej magistrali ciepłowniczej” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Wartość zadania: 3.354.712,80 zł
Wartość pożyczki: 2.820.000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą: „Budowa wodociągu na osiedlu między ulicami Wymysłowską, Ciepłą, Łowiecką i Wrotki w Radomsku” zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Wartość zadania: 234.246,47 zł
Wysokość pożyczki: 183.350,00 zł.

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą "Budowa sieci i przyłączy ciepłowniczych w ulicach Piastowskiej, Wyszyńskiego, Fabainiego, Jagiellońskiej oraz likwidacja węzła grupowego przy ulicy Piastowskiej w Radomsku" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Wartość zadania: 221 238,81 zł
Wartość pożyczki: 203 700,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Wieniawskiego, Brzeźnicka,Żytnia, Przemysłowa w Radomsku" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Wartość zadania: 496 081,97 zł
Wartość pożyczki: 470 000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Zadanie pod nazwą "Renowacja kanalizacji sanitarnej metodą rękawa szklanego w ulicy Piłsudskiego w Radomsku" zostało dofinansowane w formie pożyczki ze środków WFOŚiGW w Łodzi.

Wartość zadania: 242 000,00 zł
Wartość pożyczki: 229 000,00 zł

www.zainwestujwekologie.pl

 


Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18