Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Zakład Ciepłowniczy w Radomsku informuje wszystkich odbiorców ciepła, że w okresie od 25-07-2011 r. do 12-08-2011 r. wstrzymana będzie dostawa energii cieplnej do budynków zasilanych z sieci magistralnej Kotłowni Rejonowej przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 151.

 

Powyższa przerwa podyktowana jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych urządzeń Kotłowni Rejonowej oraz wymiany odcinka magistrali ciepłowniczej.

Za utrudnienia wynikające z przerwy w dostawie ciepłej wody serdecznie przepraszamy.

W dniu 14.06.2011 Rada Miejska zatwierdziła uchwałę na zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na obszarze Gminy Miasta Radomska i wsi przyłączonej do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjej na okres od 16.08.2011 do 15.08.2012.

W załączniku treść uchwały

SZUKASZ PSA LUB KOTA ?

 

Przyjdź do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

W trakcie Dni Radomska

 

ADOPCJA ZWIERZĄT tylko za 1 ZŁ !!!

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku informuje, że mając na celu poprawę jakości dostaw ciepła, będzie stosować od dnia 16.05.br. substancję barwiącą pn. Derylux, której wprowadzenie do miejskiej sieci ciepłowniczej pozwoli na szybsze oraz skuteczniejsze wykrywanie ewentualnych nieszczelności. 
Bezpieczeństwo stosowania Deryluksu jest potwierdzone atestem higienicznym o numerze: HK/W/0300/01/2009. Substancje barwiące (w tym przypadku w kolorze zielonym) są powszechnie stosowane przez firmy ciepłownicze w celu uzyskania większej efektywności i nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. W przypadku jednak zauważenia wycieku zielonej wody w mieszkaniach, prosimy o wstrzymanie się z jej stosowaniem zarówno do celów spożywczych, jak i sanitarnych. Barwiona na zielono woda znajduje się w sieci ciepłowniczej i powinna być niewidoczna. Jej pojawienie się w miejscach takich jak kran, spłuczka czy na zewnątrz budynku wiąże się z potencjalną nieszczelnością, o czym prosimy informować naszych pracowników z Pogotowia Ciepłowniczego pod numerami telefonów:  44 683 77 02 lub 44 683 76 62.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Radomsku ul Stara Droga 85 wprowadza od maja 2011r odbiór odpadów zielonych w systemie workowym na terenie miasta Radomska.

Przez odpady zielone należy rozumieć takie odpady jak:

- skoszona trawa

- liście

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18