Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku uczestniczyło w Warsztatach Popularnonaukowych dla Szkół Gimnazjalnych w XI Powiatowej Sesji Popularnonaukowej dla Szkół Ponadgimnazjalnych Gospodarka odpadami w świetle nowych przepisów” organizowanej przez Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Radomsku, które odbyły się w dniach 5 i 6 grudnia 2013 r.

 

Uwaga!

 

Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo

Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Radomsku w dniach

 

24 i 31 grudnia 2013r. nie pracuje

Uprzejmie informujemy, że Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku na mocy Uchwały Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 r. uzyskał status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

Radomsko, dnia 15.07.2013r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Krzywa 12 w Radomsku informuje, że od dnia 16 sierpnia 2013r. do dnia 15 sierpnia 2014r. obowiązywać będzie na terenie gminy miasta Radomska oraz na terenach wsi przyłączonych do sieci miejskiej nowa taryfa wprowadzona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.(tekst jednolity:Dz. U. z 2006r. N 123, poz.858).

Dziękujemy wszystkim odwiedzającym nasze stoisko podczas Wystawy Promocyjno-Handlowej.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Zakład Ciepłowniczy w Radomsku zawiadamia, że w okresie od 21-06-2013 r. do 28-06-2013 r. wstrzymana będzie dostawa energii cieplnej do budynków zasilanych z sieci magistralnej Kotłowni Rejonowej przy ul. Prymasa Wyszyńskiego 151.

Powyższe podyktowane jest koniecznością wykonania niezbędnych prac remontowych urządzeń Kotłowni Rejonowej.

Najważniejsze prace wykonywane podczas przerwy w dostawie energii cieplnej w czerwcu 2013 roku:

- montaż przepustnic na magistrali ciepłowniczej w komorze ciepłowniczej nr 5 przy ul.   Piastowskiej,

- przegląd i prace konserwacyjne wewnątrz i na zewnątrz komina w kotłowni rejonowej,

- wymiana kanałów spalinowych wprowadzających spaliny do komina,

- wykonanie przyłącza ciepłowniczego do magistrali ciepłowniczej w ul. Piastowskiej,

- wymiana niezbędnej armatury w obiegach wodnych kotłowni,

- wymiana niezbędnych urządzeń akpia.

- prace remontowe na stacji trafo 15/04 kV

Wszystkie te prace mogą być wykonane tylko podczas zatrzymania kotłowni.

Za utrudnienia wynikające z przerwy w dostawie ciepłej wody serdecznie przepraszamy.

Wyszukiwarka

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18