Poniżej przedstawiamy folder informacyjny, zawierający naszą ofertę edukacyjną

Wycieczki szkolne

Zapraszamy wycieczki szkolne do zapoznania się z obiektami Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, Oczyszczalnią Ścieków, Zakładem Ciepłowniczym.

Terminy należy ustalać telefonicznie lub pisemnie po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem zwiedzania.

Regulamin zwiedzania Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych

Regulamin zwiedzania Oczyszczalni Ścieków

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Pogadanki, prelekcje i warsztaty

Chętnie odpowiadamy na zaproszenia do przeprowadzenia w szkołach zajęć o tematyce związanej z ochroną środowiska. Nasz przekaz w postaci pogadanki połączonej z prezentacją wzbogacamy o aktywny udział jej uczestników w quizach, krótkich konkursach wiedzy, warsztatach plastycznych poświęconych użytkowemu recyklingowi. w naszej ofercie znajduje się m.in. również możliwość zorganizowania warsztatów dla dzieci połączonych z interaktywna grą na tabletach "Edukacja segregacja"

W celu zorganizowania prelekcji w Państwa szkole prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Ochrony Środowiska pod numerem 504 947 406  lub 44 683 25 33 wew. 44 oraz zapoznanie się z regulaminem zajęć.

Oferta edukacyjna dla szkół i przedszkoli w zakresie ochrony wód

 • 1
 • 10
 • 10444
 • 117
 • 118
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 21
 • 2225
 • 444
 • 5
 • 6
 • 777
 • 8
 • 88
 • 8888
 • 9
 • 99
 • P3131154
 • PB062978

 

Spotkania edukacyjne realizujemy również w placówkach kultury itp. W czasie dni wolnych od nauki szkolnej jak ferie czy wakacje spotykamy się z dziećmi i młodzieżą organizując pogadanki, warsztaty plastyczne itp. 

  

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 Dzień dziecka i Mikołajki poświęcamy również na działania z zakresu edukacji ekologicznej. 

EKO - DZIEŃ DZIECKA 2022

    

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

 

EKO-MIKOŁAJKI 2022

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Edukację ekologiczną chętnie prowadzimy również spotykając się z osobami dorosłymi jak np. studentami Uniwersytetu III Wieku. Niestety czas pandemii wymusił na nas większość spotkań ze studentami w formie on-line.

 

 • 1
 • 16
 • 3
 • 5

Ścieżki edukacyjne

Na każdym z naszych zakładów, do którego trafiają klienci i grupy wycieczkowe nie brakuje dodatkowych informacji w postaci tablic edukacyjnych.

1. Ścieżka edukacyjna na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie

Na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie powstała ścieżka edukacyjna, która przybliża mieszkańcom naszego miasta drogę odpadów z miejsca ich powstawania do miejsc ich zagospodarowania. Tablice wyjaśniają jak postępować z odpadami „trudnymi” typu przeterminowane leki, zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie i akumulatory. Ścieżka edukacyjna umożliwia ponadto nauczycielom szkół z terenu miasta Radomska oraz okolicznych gmin prowadzenie ciekawych zajęć w terenie, a tym samym uświadamia konieczność podejmowania działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Naszym zdaniem taka forma przekazania wiedzy pozwala w szczególny sposób wpłynąć na świadomość ekologiczną naszych mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami wytwarzanymi w każdym gospodarstwie domowym.

 • 6
 • 7

 

2. Tablice edukacyjne na terenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W 2016 roku prowadzone przez nasze Przedsiębiorstwo Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wyposażyliśmy w tablice edukacyjne. Zadaniem tablic jest poinformowanie osób przywożących odpady do PSZOK o tym jakie inne rodzaje odpadów można tu dostarczyć, jakim dokumentem trzeba się okazać chcąc zostawić odpady, oraz w jakich godzinach otwarty jest Punkt.

 • 1

Ulotki

Dla odwiedzających uczniów oraz mieszkańców, którzy współpracują z naszym przedsiębiorstwem przygotowaliśmy trzy ulotki:


1. Ulotkę pt. „Segreguj razem z nami” przedstawiającą jak należy właściwie postępować z odpadami typu: szkło, papier i plastik, do jakich pojemników lub worków należy je wrzucać oraz jak postępować z odpadami „trudnymi” typu przeterminowane leki, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, baterie i akumulatory.

 

2. Ulotkę przybliżającą funkcjonowanie Oczyszczalni Ścieków oraz Laboratorium Działu Ochrony Środowiska, mówiącą o tym jak właściwie korzystać z wody i pozytywnie wpływać na jakoś ścieków.

3. Ulotkę pt. ,,Walczmy o czyste powietrze" poświęconą przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom powietrza. W ulotce można znaleźć informacje o tym czym jest niska emisja i jak wpływa na zdrowie człowieka, co robić by zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza, jak reagować na proceder spalania odpadów oraz z jaka kara grozi osobom spalającym odpady w piecach CO.

 

4. Ulotkę na temat właściwego zagospodarowania baterii. Można w niej znaleźć informacje o substancjach niebezpiecznych zawartych w bateriach i akumulatorach oraz o właściwych miejscach ich pozbywania się.

 

 

Wyszukiwarka