Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko 

 

W dniu 25 marca 2014 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytet I Gospodarka Wodno-Ściekowa, działanie 1.1. gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.

Projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na terenie os. Bogwidzowy i Sucha Wieś w latach 2012, 2014/2015, o łącznej długości 11,72 km, w wyniku czego do wybudowanej sieci zostanie przyłączonych 1231 osób.

Głównymi celami projektu są:

-   polepszenie standardów ochrony środowiska zgodnie z obowiązującymi normami unijnymi,
-   uporządkowanie odprowadzania ścieków z gospodarstw domowych,
-   racjonalna gospodarka wodno – ściekowa,
-   zmniejszenie ilości ścieków przedostających się do wód i gleby, które doprowadzą do spełnienia wymogów Dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych poprzez podniesienie wyposażenia Aglomeracji Radomsko w systemy zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

 

Całkowity koszt projektu wynosi 11 108 477,32 PLN, a kwota dofinansowania wynosi 5 706 702,73 PLN.

 • 1
 • 2
 • 3

Przetarg na roboty budowlane

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko

 • zdj
W dniu 01 lipca 2014r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Radomsku została podpisana umowa pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., a  przedsiębiorstwem PROBUD Jarosław Dąbrowski ul. Soplicy 19, 97- 500 Radomsko - wykonawcą wyłonionym w postępowaniu do realizacji  Kontraktu 2 Zadania A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, Pasieczna, Przemysłowa, Ziołowa oraz Zadania B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego, Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności  pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko” .

Termin zakończenia inwestycji to 30.04.2015r.

 

Przetarg na nadzór inwestorski

Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko

 

Rozpoczęcie prac budowlanych

Dnia 09.07.2014 r. rozpoczęły się prace budowlane związane z realizacją Kontraktu 2 Zadania A2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Bogwidzowy w ul. Jeżynowa, Pasieczna, Przemysłowa, Ziołowa oraz Zadania B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego, Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności  pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko”.

Planowane zakończenie prac budowlanych 30.04.2015 r.

Aktualnie prace budowlane trwają w ul. Jeżynowej, a następnie zgodnie z harmonogramem będą przebiegały w ul. Pasiecznej, Przemysłowej.

Wykonawca planuje równolegle w miesiącu sierpniu rozpocząć budowę w os. Sucha Wieś.

 • 1
 • 2
 • 3

Zapytanie o cenę

Wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych

 • tab

Przetarg - zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę na opracowanie graficzne, wykonanie i dostarczenie materiałów informacyjnych w formie broszury

 

 

TRWAJĄ PRACE BUDOWLANE

PGK Sp. z o.o.  jako Beneficjent  projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności  pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko”, kontynuuje inwestycję.

Obecnie trwają prace budowlane związane z realizacją Kontraktu 2 Zadania B2 - Budowa kanalizacji sanitarnej os. Sucha Wieś w ul. Siemiradzkiego, Starowiejska, Partyzancka, Strażacka, Strzałkowska.

 • 1
 • 2
 • 3

Przetarg - Zakup pojazdu specjalistycznego

Zakup fabrycznie nowego pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnejna terenie aglomeracji Radomsko

 

W dniu 24.04.2015r. w siedzibie PGK Sp. z o.o.  w Radomsku nastąpiło podpisanie Umowy pomiędzy Prezesem Zarządu, a przedstawicielem dostawcy, którym będzie „SEZAM-INSTAL” Spółka Jawna ul. Cygana 1 z siedzibą w Opolu.

Dofinansowanie pochodzące ze środków Funduszu Spójności w ramach realizowanego przez PGK Sp. z o.o. w Radomsku projektu  pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko ” -  wyniesie 1 360 000,00 zł

Planowany termin dostawy samochodu to wrzesień 2015r.

 • 1
 • 2
 • 3

 

 Przetarg - zapytanie o cenę

Zapytanie o cenę – produkcja spotu reklamowego (reklamy telewizyjnej) dotyczącego realizacji projektu „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko”

 

 

 

Przetarg - wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych

Wykonanie oraz montaż tablic pamiątkowych, dotyczących realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności pn.„ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko"

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje iż prace budowlane związane z projektem pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko” dobiegły końca. Wykonano łącznie 11.6 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym: kanalizacja grawitacyjna, kanalizacja tłoczna, tzw. elementy sieci (tj. odcinek od sieci głównej do granicy działek) oraz pięć tłoczni/przepompowni ścieków, a na całej długości prowadzonych robót ziemnych została odtworzona nawierzchnia oraz uporządkowane pobocza. W ramach projektu w miesiącu wrześniu 2015 został dostarczony fabrycznie nowy specjalistyczny pojazd do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Radomsko wraz z kamerą do inspekcji sieci TV. Realizacja projektu umożliwia w szczególności mieszkańcom osiedli Sucha Wieś i Bogwidzowy przyłączenie się do sieci kanalizacyjnej dzięki czemu podniesie się standard życia mieszkańców.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku rozliczyło już wszystkie zadania objęte projektem pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radomsko” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013. W ramach projektu uzyskano dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 5 686 352,85 PLN, wybudowano 11,67 km kanalizacji sanitarnej, 5 tłoczni i przepompowni ścieków, na całej długości prowadzonych robót budowlanych odtworzona została nawierzchnia. Udało się również w ramach rozszerzenia projektu zakupić nowoczesny samochód specjalistyczny do ciśnieniowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej wraz z kamerą TV do inspekcji sieci. Do rozliczenia pozostał jeszcze efekt ekologiczny projektu tj. podłączenie się do wybudowanej w ramach projektu kanalizacji sanitarnej 1231 osób w 2016 r. z osiedli Sucha Wieś oraz Bogwidzowy. Zachęcamy mieszkańców Miasta Radomska do podłączenia się i korzystania z dobrodziejstwa jakim jest kanalizacja sanitarna.

 

 • 1
 • 2

 

 

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18