Zadanie dotyczące rozbudowy centralnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jadwinówka zostało dofinansowane  z EkoFunduszu oraz NFOŚiGW.

 

Przedsięwzięcie zrealizowane było przez

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku

przy wsparciu środków finansowych pochodzących z następujących źródeł:

dotacja z Fundacji EKOFUNDUSZ

oraz

pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  •  

    ooo

  1. Uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Radomska i gmin ościennych: Masłowice, Gomunice, Ładzice, Lgota Wielka, Kobiele Wielkie, Gidle, Dobryszyce, Przedbórz, Kodrąb, Wielgomłyny, Żytno, Radomsko poprzez rozbudowę centralnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jadwinówka, gmina Radomsko.
  2. Dostosowanie gospodarki odpadami na terenie miasta Radomska i ościennych gmin do obowiązujących przepisów o ochronie środowiska i wymagań Unii Europejskiej. Dyrektywa unijna 1999/31/EC z kwietnia 1999 r. wymusza na krajach członkowskich stopniowe redukowanie składowania odpadów organicznych. W oparciu o ten zapis wprowadzono do Krajowego Planu Gospodarki odpadami wymóg zredukowania do 2020 r. masy odpadów deponowanych ulegających biodegradacji o 65% w stosunku do ilości tych odpadów deponowanych w roku 1995. Ponadto określono zakładane poziomy odzysku i recyklingu opadów opakowaniowych i poużytkowych, odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wydzielonych z masy odpadów komunalnych. Wymogi te wymuszają odpowiednie działania strategiczne zmierzające do osiągnięcia planowanych pułapów.

Wyszukiwarka

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18