Z uwagi na prowadzone na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie inwestycje budowlane wprowadza się bezwzględny obowiązek zakładania kamizelek odblaskowych dla klientów korzystających z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz pozostałych klientów indywidualnych.

Zakaz poruszania się po terenie ZUOK bez założonej kamizelki odblaskowej obowiązuje od 21 marca 2022r. do odwołania.

 

Lokalizacja i godziny otwarcia

PSZOK znajduje się na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ulicy Jeżynowej 40 w miejscowości Płoszów w Gminie Radomsko.

Działa od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 18:00 oraz w soboty od 7:00 do 12:00.Informacje dla mieszkańców:

 • Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie posegregowane odpady komunalne pochodzące z gospodarstw domowych.

 • Punkt przeznaczony jest dla mieszkańców Gminy Miasto Radomsko oraz Gminy Radomsko.

 • Odpady komunalne można dostarczać do PSZOK samochodami o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony.

 • Weryfikacja osoby dostarczającej odpady następuje na podstawie dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).Rodzaje odpadów przyjmowanych do PSZOK:

 • Opakowania z papier i tektury, tworzyw sztucznych, metalu, szkła oraz opakowania wielomateriałowe

 • Zużyte opony (8 sztuk/rok/gospodarstwo domowe)

 • Odpady budowlano- rozbiórkowe (1000 kg/rok/gospodarstwo domowe)

 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory

 • Odpady ulegające biodegradacji

 • Odpady wielkogabarytowe

 • Odpady tekstyliów i odzieży

 • Leki

 • Opakowania po środkach niebezpiecznych

Do PSZOK przyjmowane są wyłącznie odpady uprzednio posegregowane

PSZOK nie przyjmuje:

 • niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych

 • odpadów, których ilość, skład i charakter wskazują na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej (do których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami).Regulamin oraz szczegółowy wykaz odpadów przyjmowanych do punktu PSZOK do pobrania poniżej:

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Wykaz odpadów przyjmowanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

 

 • 01
 • 02

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18