Dofinansowane projekty

Zadanie dotyczące rozbudowy centralnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jadwinówka zostało dofinansowane  z EkoFunduszu oraz NFOŚiGW.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18