Dofinansowane projekty

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
„Budowa sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Bugaj, Szkolna, Przyszkolna, Jachowicza, Niecała i Ściegiennego w Radomsku”
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekty realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku, dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.wfosigw.lodz.pl

 

Zadanie dotyczące rozbudowy centralnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Jadwinówka zostało dofinansowane  z EkoFunduszu oraz NFOŚiGW.

Wyszukiwarka

 

 

 

Telefony alarmowe

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 6824644 
44 6824737 
44 6824808

Pogotowie Ciepłownicze
24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu pod numerami telefonów:
44 683 49 18