W imieniu zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku Informujemy, że na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 ze zmianami) i § 8 ust. 5rozporzadzenia Rady Ministrów z 8 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209) został uzgodniony z Wojewodą Łódzkim „Plan szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła z systemu ciepłowniczego PGK w Radomsku Sp. z o.o. na lata 2022-2025” (pismo: znak: RT-II.731.19.2022 z dnia 5 września 2022 r.).

Szczegóły znajdziecie Państwo w Uzgodnieniu planu ograniczeń z Wojewodą Łódzkim oraz Planie szczegółowych ograniczeń w dostarczaniu ciepła.

 

Wyszukiwarka